Een duurzame investering

Genieten van een zorgloze investering met een maximaal rendement is vandaag geen sinecure meer. Beleggen op de beurs is risicovol. Obligaties, kasbons en spaarboekjes brengen nauwelijks nog iets op en zijn afhankelijk van talloze factoren waar men geen grip op heeft. Daartegenover staan de huidige lage hypotheekrentes waardoor er een gunstig klimaat gecreëerd wordt om te investeren in vastgoed. Investeren in een nieuwbouw assistentiewoning van Orleanshof is dan ook een betrouwbare en slimme investering dankzij de inflatiebestendigheid en de rentabiliteit van vastgoed.app 1 f2kopie

Of de eigenaar beslist om zijn assistentiewoning onmiddellijk te betrekken of later, beide situaties hebben een hele resem aan voordelen. In eerstgenoemde geval – de eigenaar beslist zijn assistentiewoning meteen te betrekken – dient hij (uiteraard) geen vergoeding te betalen voor het genotsrecht (de wooncomponent), en geniet hij meteen ook van alle vaste diensten aangeboden door het OCMW tegen de dienstencomponent van 16 euro/per dag. Daarenboven kan hij zonder problemen zijn intrek nemen in zijn eigen assistentiewoning.

Ook als toekomstige woonst, biedt een assistentiewoning tal van voordelen. Als eigenaar ontvangt u een maandelijks huurrendement van 660 euro/per maand bij volledige bezetting van de assistentiewoningen van categorie A.   Bij geen volledige bezettting worden de (geïndexeerde) huurinkomsten bepaald in functie van de bezettingsgraad. Aangezien de vraag naar aangepast wonen voor ouderen en de vergrijzing alleen maar toeneemt, mag u echter uitgaan van 100% bezettingsgraad door zorgzame en solvabele residenten. Daarenboven zoekt de beheersinstantie voor een geschikte huurder en blijft de eigenaar bespaard van tijdrovende huurzorgen. En wanneer de eigenaar (of eventueel zijn ouders of mindervalide kinderen) beslist om zijn intrek te nemen in een assistentiewoning komt hij bovenaan (2de plaats) op de wachtlijst te staan. Daarbij is niet gegarandeerd dat de eigenaar zijn intrek zal kunnen nemen in zijn eigen assistentiewoning, maar de beheersinstantie zal dit wel trachten na te streven in de mate van het mogelijke.app 1 f7

Tot slot biedt de investering in een erkende assistentiewoning van Orleanshof voor iedere eigenaar belangrijke fiscale voordelen. Zo dient men slechts 12%  (i.p.v. 21%) BTW te betalen op de aankoopprijs. Daarmee vormt de aankoop van een assistentiewoning een vastgoedbelegging met een duurzaam en zeker rendement.

 

Advertenties