Een duurzame investering

Genieten van een zorgloze investering met een maximaal rendement is vandaag geen sinecure meer. Beleggen op de beurs is risicovol. Obligaties, kasbons en spaarboekjes brengen nauwelijks nog iets op en zijn afhankelijk van talloze factoren waar men geen grip op heeft. Daartegenover staan de huidige lage hypotheekrentes waardoor er een gunstig klimaat gecreëerd wordt om te investeren in vastgoed. Investeren in een assistentiewoning van Orleanshof is dan ook een betrouwbare en slimme investering dankzij de inflatiebestendigheid en de rentabiliteit van vastgoed.app 1 f2kopie

Indien de eigenaar beslist om een  assistentiewoning te betrekken – dient hij (uiteraard) geen vergoeding te betalen voor het genotsrecht (de wooncomponent), en geniet hij meteen ook van alle vaste diensten aangeboden door het OCMW tegen de dienstencomponent van 16 euro/per dag.

Een eigenaar die niet wenst te bewonen ontvangt een gemiddeld maandelijks rendement van 660 euro/per maand bij volledige bezetting van de assistentiewoningen van categorie A.   Bij geen volledige bezetting worden de (geïndexeerde) huurinkomsten bepaald in functie van de bezettingsgraad. Aangezien de vraag naar aangepast wonen voor ouderen en de vergrijzing alleen maar toeneemt, kan u uitgaan van 100% bezettingsgraad door zorgzame en solvabele residenten. Daarenboven zoekt de beheersinstantie voor een geschikte huurder en blijft de eigenaar bespaard van tijdrovende huurzorgen. En wanneer de eigenaar (of eventueel zijn ouders of mindervalide kinderen) beslist om zijn intrek te nemen in een assistentiewoning komt hij bovenaan (2de plaats) op de wachtlijst te staan. Daarbij is niet gegarandeerd dat de eigenaar zijn intrek zal kunnen nemen in zijn eigen assistentiewoning, maar de beheersinstantie zal dit wel trachten na te streven in de mate van het mogelijke.

De laatste assistentiewoning wordt verkocht aan een vaste prijs van 234.000 euro.  Voor meer informatie omtrent de verkoop, de voorwaarden en het compromis, kan u terecht bij Notaris Geerinckx, T. De Beckerstraat 42 te 3200 AARSCHOT, tel. 016/56.63.61 of email: info@notarisgeerinckx.be.app 1 f7