Historiek

De visie over de ontwikkeling van de stad Aarschot door de architecten Robbrecht & Daem gaat uit van drie concepten: 1) de ontwikkeling van de stadsvesten ter versterking van het stedelijk weefsel, 2) de ontwikkeling van de Demer als lijnelement tussen de stadvesten en 3) de ontwikkeling van de spoorwegbundel als artificieel lijnelement.

Foto 4

In het kader van de ontwikkeling van de stadsvesten wenste de stad Aarschot in samenwerking met het OCMW een project te realiseren met een lokaal dienstencentrum en assistentiewoningen op de oude SIMA site (vroeger het stedelijk onderwijs van de stad Aarschot), die samen met de Albertlaan de verbinding maakt tussen de Orleanstoren en ’s Hertogenmolens, zijnde de twee laatste restanten van de stadsverdediging. Bij het ontwerp van het gebouw “Orleanshof” werd rekening gehouden met de historische context van de locatie en de relaties met de omgeving.

Architectuur

“De typologie van het Begijnhof. De typologie van de stadsomwallingen,  het plein en de straat. Als insteek, als onderzoek. Het project als één van de elementen op een ring die de oude vesten is. Het project als een nieuw markant gebouw.”

Het gebouw bestaat uit drie lange, dunne volumes met hellende daken, img_7516dewelke het glooiende terrein beklimmen, refererend naar de herinnering van de stadsmuur en zich inpassend binnen de kleinschalige historische context. Een publiek plein betrekt het leven van de naastgelegen markt in een relatie met het dienstencentrum en de inwoners. Een eenvoudig palet aan vormen en materialen zorgen voor een rustige achtergrond voor deze nieuwe stedelijke ruimte.

Ontwerp: Architecten DRDH Jan DE VYLDER – Architect projectuitvoering Orleanshof: Caroline LAMBRECHTS