Een nieuwe woonvorm

Sinds 2012 gaat de Vlaamse regering voluit voor een nieuwe woonvorm voor senioren: de assistentiewoning. Assistentiewoningen zijn aangepaste woningen voor ouderen die zelfstandig willen wonen en zo nodig beroep kunnen doen op dienstverlening op maat. Hierdoor hoeven mensen bij toenemende zorgbehoefte niet plots uit hun vertrouwde woonomgeving te verhuizen, maar kunnen zij zorgloos en en in alle comfort lang en zelfstandig leven.

Per groep van assistentiewoningen wordt een beheersinstantie aangesteld. Deze beheersinstantie organiseert de zorg- en dienstverlening, voorziet in onmiddellijke hulp bij crisissituaties (crisis- en overbruggingszorg) en neemt het beheer van de gebouwen voor haar rekening. Tevens is er op gezette tijdstippen een woonassistent aanwezig waar de bewoners terecht kunnen voor administratieve hulp of informatie.

“Een assistentiewoning is het antwoord op de vraag naar een aangepaste woonzorgsetting, door huisvestiging op maat te combineren met zorggaranties en mogelijkheden tot sociale netwerkvorming. Bovendien onderscheiden assistentiewoningen zich uitdrukkelijk van een woonzorgcentrum doordat het gaat om zelfstandige woningen waarbij iedere bewoner voor zichzelf uitmaakt op welke zorgen en diensten hij een beroep wenst te doen.”

Erkenning

In tegenstelling tot de vroegere serviceflats hoeven groepen van assistentiewoningen niet langer meer erkend zijn. De Vlaamse regering behoudt de erkenning van assistentiewoningen voor voorzieningen (zoals Orleanshof) die bereid zijn zich te onderwerpen aan de erkenningsvoorwaarden en het toezicht van de Vlaamse Gemeenschap.

Een erkende groep van assistentiewoningen moet krachtens het Woonzorgdecreet er op afgestemd zijn:

  1.  aan de residenten een aangepaste huisvestiging aan te bieden, waar senioren zelfstandig kunnen wonen;
  2. aan de residenten facultatieve diensten aan te bieden, waaronder maaltijden, poetshulp en gezinshulp;
  3. aan de residenten zorggarantie aan te bieden onder de vorm van crisiszorg en van overbruggingszorg.

Daarenboven dient een erkende groep van assistentiewoningen een woonassistent ten behoeve van de residenten in te schakelen.