Ruim 2,5 jaar na de aanvang van de werken is het gebouw aan de Leuvensestraat 148 volledig klaar. Residentie en dienstencentrum Orleanshof, genoemd naar de nabijgelegen Orleanstoren, vormt het laatste stuk van de puzzel van de OCMW-werking.  In aanwezigheid van tal van genodigden, waaronder Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, burgemeester André Peeters en OCMW-voorzitter Julia Mellaerts wordt het gebouw op vrijdag 16 september 2016 plechtig in gebruik genomen.  De dag nadien op 17 september 2016 kan het grote publiek kennismaken met de kleurrijke werking van het dienstencentrum en een kijkje nemen in de moderne en comfortabele assistentiewoningen. Iedereen welkom op zaterdag vanaf 14 uur tot 17 uur.

 

Wat is een assistentiewoning?

Assistentiewoningen zijn aangepaste woningen voor ouderen die zelfstandig willen wonen en zo nodig beroep kunnen doen op dienstverlening op maat. Hierdoor hoeven mensen bij toenemende zorgbehoefte niet plots uit hun vertrouwde woonomgeving te verhuizen, maar kunnen zij zorgeloos en in alle comfort lang en zelfstandig leven.

 

Naast aangepaste huisvesting biedt het Orleanshof  de bewoner tevens aangepaste dienstverlening, met crisiszorg en overbruggingszorg als vaste componenten.  Crisiszorg is een onmiddellijke en aangepaste interventie  in geval van een noodsituatie.  Hiertoe is in elke assistentiewoningen een  oproepsysteem  geïnstalleerd.  Overbruggingszorg is een aangepaste zorg die aansluit bij crisiszorg en die gedurende korte periode wordt verleend in afwachting dat de zorg wordt verleend die de bewoner zelf heeft gekozen.

 

Daarnaast wordt er een facultatief aanbod van dienstverlening georganiseerd, waaronder poetsdienst, maaltijden, gezinshulp, vervoer in zorgsituaties, buurtrestaurant,… . Er is een woonassistent aanwezig die fungeert als permanent aanspreekpunt.  De bewoner kan hier steeds terecht voor praktische problemen of voor administratieve hulp.

 

Een lokaal dienstencentrum in het centrum van de Stad

Het dienstencentrum zal fungeren als een gasthof dat zijn deuren openstelt voor ontmoeting, sociaal contact en activiteit voor oudere omwonenden en senioren van Groot-Aarschot. De activiteiten in het dienstencentrum zijn er op gericht:

  • de zelfredzaamheid van de mensen te verhogen
  • zorgen voor een zinvolle tijdsbesteding
  • de sociale netwerkvorming tussen de bewoners onderling en de buurtbewoners te bevorderen.
  • Dit alles met respect voor de persoonlijke vrijheid van elke bewoner. De bewoners van de assistentiewoningen krijgen hier een vooraanstaande rol toebedeeld en kunnen gebruik maken van alle activiteiten die er aangeboden worden.

 

Participatie aan een maatschappelijk project

De aankoop van een assistentiewoning in het Orleanshof behoort tot de mogelijkheden en is daarmee vooral een interessante investering voor uw oude dag. Meer informatie vindt u op www.orleanshof.be.

 

Dagtarief opgesplitst tussen een wooncomponent en een dienstencomponent

De dagprijs van een assistentiewoning bestaat uit 2 componenten:

  1. de vergoeding voor het genotsrecht – de wooncomponent afhankelijk van de categorie van woning is dit 22, 24 of 26 euro per dag.
  2. de vergoeding voor crisiszorg, overbruggingszorg, het oproepsysteem en de aanwezigheid van de woonassistent – de dienstencomponent bedraagt 16 euro per dag.

 

Meer info?

Heb je interesse in een comfortabele aangepaste woning of wil je gewoon deelnemen aan het activiteitenleven in het centrum van de stad? Kom gerust even langs of maak een afspraak voor meer informatie?  U kan terecht bij Guy Verhaegen, woonassistent voor de assistentiewoningen of bij Marijke Peeters, centrumleidster van het dienstencentrum op het nummer 016/48.24.40 of op orleanshof@ocmw-aarschot.be.